A Szakiszerviz mobil alkalmazás Általános Szerződési Feltételei!

Jelen dokumentum a ------, továbbiakban: Szolgáltató ) által üzemeltett, a Google Play áruházban Szakiszervíz néven eléhető mobil alkalmazásra regisztráló Felhasználó általános szerződési feltételeit tartalmazza.
Jelen szerződés a Szakiszervíz APP-ba történő regisztráció aktíválásakor lép hatályba!
Jelen szerződés megtekinthető az applikáció főoldaláról az ÁSZF gombra koppintva és elfogadásra kerül a Felhasználó részéről az alkalmazásba történő belépéskor!
A szolgáltatást igénybe veheti minden 16. életévét betöltött személy és bármely jogi személy vagy gazdálkodó szervezet jogosult képviselője.
Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az applikáció üzemeltetője közvetített szolgáltatást bonyolít. Az applikációban igénybe vett szolgáltatásért semmilyen módon nem vállal felelősséget. A felhasználók között esetlegesen felmerülő problémákat, nézetkülönbséget stb. kizárólag egymás között rendezik a kapcsolatba lépő felek.
Felhasználó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy az applikáción megjelenő tartalmat (ideértve design-t, layoutot, grafikát és egyéb látványelemeket, anyagokat, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, azok megvalósítását), kivéve a Szolgáltatók által feltöltött tartalmakat és a Felhasználói tartalmakat és az applikációban feltüntetett személyek védjegyeit, és egyéb tartalmait másolni, egyéb célra felhasználni szigorúan tilos. Ellenkező esetben a Ptk. hatályos jogszábályának megfelelően teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
A regisztráció a Szakiszerviz alkalmazásban kezdődik e-mail cím és jelkód megadásával. A tényleges regisztráció akkor történik meg, amikor a Felhasználó a kapott aktíváló e-mailben található link segítségével aktíválja regisztrációját.
A Felhasználó belépés után eldöntheti, hogy Ügyfélként és/vagy Szakemberként használja az alkalmazást.
A Felhasználó köteles valós adatokat rögzíteni profiljában. Adatainak bármilyen változása esetén köteles profiljában azt módosítani.
A Szakemberi profil kitöltésével a Felhasználó egyben hozzájárul személyes adatainak Szolgáltató általi kezeléséhez, melyről bővebb információ az Adatkezelési nyilatkozat bekezdésben található!
Az alkalmazás lehetőséget kínál telefonhívásokra, azonban ezen adatok az alkalmazásban kifejezetten nem jelennek meg!
Telefonhívás és SMS kezdeményezésekor a Felhasználó telefonkészülékének saját tárcsázóprogramja jelenik meg

A Szakiszerviz APP célja

Az alkalmazás célja a szolgáltató szakemberek összegyűjtése és segítségnyújtás az ügyfeleknek a lehető legközelebbi szolgáltatások megtalálásában.
A szolgáltatók szakma szerint kereshetők. Minden szolgáltató korlátlan számú szakmát állíthat be magának.
A keresés eredménye egy szakemberlista, amely a helyadatok alapján távolsági számítások elvégzése után jelenik meg. A lista sorrendje távolság szerint növekvő.
A lista előállításához szükség van a Felhasználó ügyfél pillanatnyi GPS koordinátáira és a Felhasználó szakemberek telephely és/vagy megosztott egyéb GPS koordinátáira.
A listán megjelenő szakemberek azonnal hívhatók, maximum 3 linken megtekinthetők ajánlataik. Az elégedett ügyfelek ajánlásukat is leadhatják az adott szakemberre.
További statisztikai adatként meegjelenítjük, hogy az adott szakembert eddig hányszor hívták fel a Szakiszerviz alkalmazásból és hány ajánlást gyűjtöttek be eddig.

A profilban megadott adatok

A regisztrált Felhasználók listáját nem lehet letölteni, sem egészében megtekinteni.
A Szakember profilt kitöltő Felhasználók alábbi adatait tartjuk nyilván:
- Név
- Bemutatkozás
- Szolgáltatásai (szakma szerint, több is lehet)
- Telefonszám
- 3 db link, amely szolgáltatásainak bemutatására szolgál
- Telephelyének GPS koordinátái / Megadásához Google a térkép szolgáltatást vesszük igénybe, nem kötelező a haszálata
- Azon okoseszköz GPS koordinátái, amelyen Felhasználó a Szakiszerviz alkalmazást használja. A pillanatnyi helyadatok közlése be- és kikapcsolható. Kikapcsolásakor a 0:0 koordinátákat tároljuk le.

A távolságok kiszámításának legkisebb egysége az 1 km. Ez annyit tesz, hogy pl.: 0 km esetén az ügyfél és a szakember távolsága 0-999.9 méter lehet.
Kereséskor a szakember neve, a bemutatkozás, a beállított szakmák és az ügyfél/szakember távolsága jelenik meg.
A telefonszám hívás indítása előtt jelenik meg a Felhasználó készülékének tárcázójában. Nevet nem társít hozzó az alkalmazás.

Adatvédelmi irányelveink

Szolgáltató alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésünkre álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszünk, hogy az adataidat az EU 2016/679 rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet”) való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezeljük.
A regisztráció során mindössze e-mail címet és a megadott jelkód erősen kódolt változatát tároljuk rendszerünkben. Ezen a ponton még nem köthető személyhez vagy szervezethez ez a két adat. Ez a két adat az alkalmazás használatához elengedhetetlenül szükséges!
Személyes adataikat a Felhasználók maguk rögzítik rendszerünkbe!
Nem gyűjtünk és semmilyen módon nem kezelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet szerint különleges kategóriájúnak minősülő érzékeny adatot!

Adatvédelmi kiegészítés: Helyadatok kezelése

Szolgáltató nyilatkozik, hogy a tárolt és nem tárolt GPS koordinátákat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem továbbítja, ezeket kizárólag a Felhasználó szakemberek és a Felhasználó ügyfelek egymáshoz viszonyított távolságának kiszámításához használja. A távolsági adatok a Felhasználó ügyfél keresésének eredményekor jelennek meg. Ez az adat segíti a lehető legközelebbi szakemberek megtalálását.
Szolgáltató az alábbi helyadatokat kezeli:
- Felhasználó szakember telephelye, amely Google térképen jelölhető meg. Ezt a helyadatot Szolgáltató adatbázisában tárolja, a Felhasználó bármikor törölheti a térképről és ezzel a Szolgáltató adatbázisából is.
- Felhasználó szakember pillanatnyi helyadata, amelyet eszközéből olvas ki az alkalmazás amennyiben ez a funkció be van kapcsolva. Ez a helyadat a funkció bekapcsolásakor és a "Szakember vagyok" funkcióba való belépéskor frissül. A kiolvasott koordinátákat a Szolgáltató adatbázisában tárolja egészen a funkció Felhasználó általi kikapcsolásáig, amikor is ez az adat törlődik.
- Felhasználó ügyfél pillanatnyi helyadata, amelyet eszközéből olvas ki az alkalmazás. Kiolvasása a "Szakembert keresek most" funkcióba való belépéskor történik meg. A kiolvasott koordinátákat Szolgáltató NEM tárolja! Az alkalmazás ezeket az adatokat kizárólag a keresett szakemberek távolságának kiszámításához használja.

Utólsó módosítás dátuma: 2021 augusztus 14.